Natuurdorp
Suyderoogh

begin
park
huis
vogellei
water
omgeving
lente
zomer
winter
video
huren
kopen
route
het weer


by: T&O
vraag aan
webmaster

Vogellei en Faunawal


Vogellei              broedvogels op Suyderoogh

De strook verenigingsgrond met de faunawal erop (westelijk
van kavel 164) heet Vogellei. Jan Doevendans heeft dit in bruikleen
gekregen voor natuurdoeleinden - hij beschrijft op deze pagina wat
er op en rond Vogellei is aan te treffen.

Op Vogellei wordt ringonderzoek aan vogels uitgevoerd en geprobeerd
op een zo natuurlijk mogelijke manier allerlei dieren en planten
(vooral vogels) naar Suyderoogh te leiden.
Vandaar de naam: Vogel-lei.
Vanwege het doel begrijpt u ook dat Vogellei niet toegankelijk is.


FaunawalDeze wal was vroeger een zandhoop. Met heel veel werk is 80% van de
buitenwand en 40% van het dak gemengd met een klein beetje hoogovencement.
Dit materiaal heet gestabiliseerd zand.
Met behulp van gegalvaniseerde betonijzermatten is met dit gestabiliseerde
zand een gangenstelsel gebouwd.


oeverzwaluw
foto Rommert Cazemier (lauwersmeer.com)

Aan de voorzijde kunnen oeverzwaluwen door zandpijpjes gaan broeden,
waarbij de nesten aan de achterzijde (ondergronds) te bekijken zijn.
Tot nu toe hebben oeverzwaluwen alleen nog maar tijdens de bouw de wand bezocht.
De laatste jaren gaat het aantal oeverzwaluwen in heel Nederland fors achteruit.
Misschien dat dit de reden is dat de wal (nog) niet door oeverzwaluwen in gebruik
is genomen.De faunawal is niettemin een succes.
Er broedden al bergeenden, witte kwikstaarten en winterkoningen in.

bergeend
foto Rommert Cazemier (lauwersmeer.com)

witte kwikstaart

winterkoning

Verder bezoekt de vos regelmatig de ondergrondse broedpijpen.
Deze vos heeft daar (zo te zien) nog steeds spijt van...Zeer hoopvol is dat inmiddels dagpauwogen en roesjes (n nachtvlinder soort)
in het ondergrondse stelsel overwinteren.

dagpauwoog

roesje

Roesjes worden meestal na een aantal jaren gevolgd door overwinterende vleermuizen.Voor vleermuizen is nergens anders in Lauwersmeer een dergelijk grote
overwinteringplaats bekend.

In de zomer wonen in de wal talloze spectaculaire insectensoorten,
waar nog veel onderzoek aan kan gebeuren.


Verlaagd talud

Het talud voor de wal wordt als vochtig schraallandje beheerd.
Jaarlijks maaien we dit 2 keer en gooien alles op een broedgrashoop.
Die o.a. weer geschikt is voor padden en kleine watersalamanders.

knolpad

watersalamander

Alle jonge (elzen-)boompjes worden met de hand uitgetrokken.
Het resultaat is een veldje met tientallen plantjes van parnassia,
gevlekte rietorchis en moeraswespenorchis:

parnassia

rietorchis

moeraswespenorchis

De vondst van bitterling door Rita Viersma lijkt nieuw voor het Lauwersmeer.


Het bos

In het bos proberen we een meerlagige structuur te krijgen, met open plekken,
omgevallen bomen en wat dood hout.
Vanwege hun aantrekkelijkheid voor vogels hebben elzen, meidoorn, sleedoorn
en berk n streepje voor.

els

meidoorn

sleedoorn

berk

Tonderzwam, witte kluifjeszwam en geweizwammetje voelen er zich inmiddels thuis.

tonderzwam

witte kluifjeszwam

geweizwam

Te noemen vogels zijn houtsnip, torenvalk, grote bonte specht en diverse
paren zanglijster(in de takkenhaag).

houtsnip

torenvalk
foto Rommert Cazemier (lauwersmeer.com)

grote bonte specht

zanglijster

De hermelijn zien we vrijwel wekelijks,

reen soms.


Afgelopen jaar zagen we weer n konijn, vroeger waren dat er tientallen.


De rietsloot

Wat twee meter riet niet kan doen!

s Zomers zitten er nu vrijwel altijd kleine karekieten te karren,

kleine karekiet
foto Adri de Groot (vogeldagboek.nl)

grote karekiet (ter vergelijking...)
foto Adri de Groot (vogeldagboek.nl)


s winters scharrelen er soms zelfs 3 roerdompen.

roerdomp
roerdomp

Net als de ijsvogels (inmiddels 5 geringd) komen deze op de vele
ruis- en blank-voorns af die in de sloot zitten.

ijsvogel

Bruine en groene kikkers zijn daar ook.

bruine kikker

groene kikker

De bruine hoor je bijna niet, de groene geeft hele concerten.

Ringonderzoek

Bijzonder in 2003 was de enorme invasie van kool- en pimpelmezen
tijdens de herfstvakantie.

koolmees

pimpelmees

Op een gegeven moment vingen we in een uur tijd 80 vogels in n net.
Daartussen zat een koolmees uit Litouwen.
Bij Lauwersoog werd een St. Petersburg-koolmees gevangen.

Verrassend was verder de vangst van tientallen kleine barmsijzen en n kruisbek.

barmsijs

kruisbek


Met behulp van tussen (hoge) palen gespannen zogenaamde "mistnetten"
worden vogels onbeschadigd gevangen. Van elke gevangen vogel wordt de
soort, de leeftijd, het geslacht, het formaat en het gewicht bijgehouden.
Daarna wordt de vogel met een unieke ring van het Vogeltrekstation
weer losgelaten. In de loop der jaren zijn zo op Suyderoogh al
duizenden vogels geringd.
Het kan natuurlijk ook zijn dat een gevangen vogel al een ring heeft.
Ringers spreken dan van een terugvangst. Je kunt "eigen" vogels,
die eerder ter plaatse geringd zijn, terugvangen, of "vreemde" vogels,
die elders geringd zijn. Soms zitten daar heel bijzondere exemplaren
tussen. De meest spectaculaire was de Braamsluiper T90978 met een ring
van de Tel Aviv Universiteit in Isral.

braamsluiper

Deze kleine vogel van zo'n 12 gram was op 31 maart 1998 door Prof. Reuven
en zijn studenten geringd in EILAT aan de rand van de Sina-woestijn.
We vingen deze vogel terug tijdens de bouw van de oeverzwaluw-wal op
25 april 2000. De vogel had minstens 3541 kilometer gevlogen.
De vangstdatum duidt erop dat de vogel mogelijk bij ons broedt en jaarlijks,
via Eilat, heen en weer vliegt tussen Lauwersmeer en Afrika.
Een dergelijke bijzondere terugvangst was de eerste sinds in 1910
het ringonderzoek in Nederland startte. Ook Prof. Reuven was dermate
in zijn nopjes met de terugvangst, dat hij tijdens een steltlopercongres
in de zomer van 2001 Vogellei bezocht.

Jan Doevendans

              broedvogels op Suyderoogh


     begin - park - huis - vogellei - water - omgeving - lente - zomer - winter - video - huren - kopen - route - weer


by T&O Software                                             last update: 15.12.2023

suyderoogh suyderoog suideroogh suideroog zuideroogh zuideroog